Home

SP&TManagement

Stolte Project & Tendermanagement levert diensten voor management op projecten en bij het verwerven van projecten. SP&Tmanagement helpt organisaties bij (interim)projectmanagement en tendermanagement in de civiele sector. SP&Tmanagement is een jong bedrijf met een eigen kijk en ruime ervaring in project- en tendermanagement.
Diensten
De diensten die Stolte Project & Tendermanagement levert liggen op het gebied van projectmanagement op civiele bouwprojecten en bij het tenderen cq. het verwerven van projecten.
Over SP&TManagement
SP&TManagement is een jong bedrijf dat is ontstaan in 2014 en staat voor Stolte Project & Tendermanagement. Naast ruime ervaring in projectmanagement is er ook jaren ervaring in tendermanagement.
Projecten en tenders
In de realisatie is in het verleden ervaring opgedaan in diverse projecten in de waterlijn waar te denken valt aan gemalen, rioolwaterzuiveringsinstallaties en drinkwaterstations. Maar ook kunstwerken in de infralijn als bruggen, viaducten en tunnels zijn in het verleden gebouwd. Ook is er ervaring in renovatiewerk van een sluiscomplex. In de tendertrajecten zijn meerdere aanbestedingen succesvol geweest in zowel de waterlijn als in de infralijn. Zie voor meer informatie ook mijn linkedin pagina.

Diensten

Projectmanagement
SP&Tmanagement kan als projectmanager op een project uw belangen behartigen. Heeft ruime ervaring op het gebied van moderne contractvormen waarbij naast de realisatie ook het ontwerp, omgevingsmanagement of systeemgerichte contractbeheersing tot de verplichtingen behoort.

Op multidisciplinaire projecten, waarbij meerdere disciplines met bijbehorende raakvlakken zijn betrokken, komt SP&Tmanagement het best tot zijn recht. SP&Tmanagement bevat de skills van zowel de harde als de zachte kant van projectmanagement en weet met de nodige structuur en met samenwerking een project te managen. SP&Tmanagement stuurt daarbij op een efficiënt proces met controle op tijd, budget en kwaliteit.
Tendermanagement
Veel opdrachtgevers als Rijkswaterstaat, Prorail, waterschappen, provincies, gemeenten, drinkwaterbedrijven en energiebedrijven gunnen tegenwoordig op EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). U moet als aanbieder dus meerwaarde weten te creëren bij uw aanbieding en onderscheidend zijn ten opzichte van uw concurrentie.

SP&Tmanagement heeft jarenlange ervaring in het tenderen van diverse werken. Met name wanneer in de uitvraag naast op prijs ook op de kwaliteit gescoord kan worden, kan SP&Tmanagement toegevoegde waarde bieden. Moderne contractvormen met EMVI en ook Best Value Procurement (prestatie-inkoop), geïntegreerde contracten en concurrentie gerichte dialoog zijn bekende zaken voor SP&Tmanagement.

Succesvol tenderen start met het begrijpen van de uitvraag van uw klant. Deze uitvraag moet gestructureerd in een te doorlopen proces tot de winnende aanbieding worden geformuleerd. SP&Tmanagement kan u helpen met het maken van de winnende aanbieding! Aantoonbare successen met aangenomen werken waarbij op kwaliteit is gescoord kunnen in een persoonlijk gesprek worden getoond. Meer weten? Vraag de CV-aan.

Over SP&TManagement

SP&TManagement is een jong bedrijf dat is ontstaan in 2014 en staat voor Stolte Project & Tendermanagement.

SP&Tmanagement heeft diverse (management)functies vervult in zowel de voorbereiding, ontwerp als de realisatie van projecten. Voorbeelden van ‘ervaringsprojecten’ in de waterlijn zijn sluizen, rioolwaterzuiveringsinstallaties, gemalen en drinkwaterstations. Voorbeelden in de infralijn zijn bruggen, viaducten of kunstwerken in het spoor. Naast projectmanagement is er ook jaren ervaring in tendermanagement. Daarnaast ook een aantal jaren werkzaam geweest als bedrijfsleider. Als tendermanager, maar ook als disciplineleider of realisatiemanager in grote infrastructurele projecten en Ruimte Voor de Rivier-projecten. Als tendermanager meerdere tenders met trajecten met Best Value Procurement (prestatie-inkoop) doorlopen.

Ik hou van uitdaging in mijn werk en vind het prettig om met een team resultaatgericht te werken. Ik zie het als een uitdaging om problemen aan te pakken en op te lossen. Ik ben een no-nonsense manager die het menselijke aspect belangrijk vind. Afspraken maak je om na te komen, betrouwbaar zijn staat hoog in het vaandel.

Projecten en tenders

Een aantal projecten uit het verleden:

Bouw 2 gemalen en 2 transportleidingen COVO.
Renovatie Houtribsluizencomplex te Lelystad in opdracht van RWS.
Vervangen brug Andelst in opdracht van Provincie Gelderland.
RWZI Nijkerk in opdracht van Waterschap Vallei & Eem.
Pompstation Tull en ’t Waal in opdracht van Vitens.
Aanpassing Onderdoorgang Zwolle in opdracht van Gemeente Zwolle / Prorail (spoorlijn Zwolle – Kampen).
Onderdoorgang Laan der Nederlanden in opdracht van GEM Broekpolder.
HSL deeltraject 3, Combinatie Tunnel Rotterdam Noord in opdracht van Projectorganisatie HSL-Zuid.
Baggerwerk Canal de Chuiqimulilla, Guatemala in opdracht van Government Quatemala.

Een aantal tenders uit het verleden:

Tender RWZI Uithuizermeeden.
Tender Herinrichting Slochterdiep, BVP-traject.
Tender Realisatie gemaal Schardam, BVP-traject.
Tender RVR Veessen-Wapenveld.
Tender Haak om Leeuwarden.
Tender restauratie Woudagemaal.
Tender RWZI Ecco Dongen.

Zie ook mijn linked in site.

Contact

SP&TManagement

Bas Stolte
Havezathenallee 115
8043 RB Zwolle

T 06-297 30 335
E info@sptmanagement.nl
I www.sptmanagement.nl
KvK Zwolle 61302732

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave